Zienswijze Omgevingsverordening NH2020 – Denk en schrijf mee!

De provincie Noord-Holland werkt momenteel aan een nieuwe Omgevingsverordening genaamd ‘Omgevingsverordening NH2020’. In de Omgevingsverordening worden de belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland verankerd. De Omgevingsverordening vervangt alle bestaande verordening die betrekking hebben op de leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordening en de Wegenverordening. Al met al een belangrijk document dat sterke invloed heeft op de manier waarop de provincie Noord-Holland wordt ingericht en daarmee de gemeente Beverwijk.

Het ontwerp van deze verordening is op 14 februari 2020 vastgesteld en heeft tot 10 april 2020 ter inzage gelegen. De termijn van terinzagelegging is wegens de Coronacrisis verlengd tot 22 mei 2020. Om gebruik te kunnen maken van dit termijn diende men voor 10 april 2020 een zogenoemde pro-formazienswijze in te dienen. Dit hebben verschillende leden van SamenBeverwijk gedaan.

Wij kunnen ons voorstellen dat u geen pro-formazienswijze heeft ingediend, maar wel had willen reageren op de Omgevingsverordening NH2020. Als dit het geval is bieden wij u hierbij de mogelijk om aan te sluiten bij de zienswijzen die worden opgesteld door onze leden. Door kennis en kunde met elkaar te delen kunnen de zienswijzen alleen maar sterker worden. Dus schroom niet en neem contact met ons op als u input heeft of mee wenst te denken.

Voor meer informatie en de documenten betreffende de Omgevingsverordening NH2020 kunt u kijken op deze website: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020:w6cW6nCpSm24_7vsdSp9rg

Mocht u er niet uit kunnen komen, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via Facebook, Instagram, onze website of via contact@samenbeverwijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *