Precario PWN !?

Eerder heeft SamenBeverwijk vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Beverwijk over de precariobelasting die is opgelegd aan PWN. Door het opleggen van de precariobelasting maakt PWN extra kosten. Deze kosten hebben zij doorbelast aan de inwoners van Beverwijk. Veel mensen zijn geschrokken van de extra 36 euro die zij nu aan PWN dienen te betalen. Ook SamenBeverwijk baalt van deze extra lasten.

De precariobelasting die PWN dient te betalen aan de gemeente Beverwijk is vastgesteld door de gemeenteraad die actief was in 2014-2018. De gevolgen van deze beslissing zijn in 2020 voelbaar geworden in de vorm van extra lasten. Aan het huidige college zijn vragen gesteld waarin wordt opgeroepen om de extra lasten te compenseren. Het college heeft daarop geantwoord dat zij momenteel niet beschikken over de financiƫle ruimte om de extra lasten van de inwoners te compenseren.

SamenBeverwijk heeft onlangs opnieuw de pen opgepakt om vragen te stellen over de precariobelasting en de extra lasten die daaruit voort zijn gekomen. Niemand vindt de extra lasten fijn, maar voor Beverwijkers met een inkomen op of rond bijstandsniveau is het extra zuur. Hun financieel zware situatie wordt onverwachts verder onder druk gezet.

Momenteel kunnen de inwoners die een inkomen op of rond bijstandsniveau hebben en weinig spaargeld/vermogen hebben in aanmerking komen voor kwijtschelding van verschillende gemeentelijke belastingen. In Beverwijk zijn dit afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (beperkt tot de 1e hond). Voor de kosten die worden doorberekend door PWN kunnen deze inwoners dus geen kwijtschelding aanvragen.

Rekeninghoudend met het bovenstaande hebben wij de volgende vagen gesteld aan het college:

  1. In hoeverre staat het college van B&W ervoor open om de hogere drinkwaterrekening van PWN te compenseren voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau?
  2. Is het college van B&W bereid om een voorstel op te stellen betreffende het voornoemde en dit voorstel te besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad?

Van veel inwoners krijgt SamenBeverwijk ook te horen dat de communicatie tussen inwoners, de gemeente Beverwijk en PWN niet helemaal goed verloopt. De gemeente Beverwijk verwijst inwoners vaak naar de PWN en de PWN verwijst deze mensen weer naar de gemeente Beverwijk. Ten aanzien daarvan hebben wij de volgende vragen gesteld:

  1. In hoeverre is het college van B&W op de hoogte van de situatie omtrent de communicatie?
  2. In hoeverre is het college van B&W bereid om de communicatie, in samenwerking met PWN, beter af te stemmen en te optimaliseren? Dit zodat onze inwoners niet steeds worden doorverwezen.

Wanneer wij antwoorden hebben ontvangen op de bovenstaande vragen stellen wij u graag weer op de hoogte. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

2 reacties op “Precario PWN !?”

  1. Ik was niet van plan het te betalen, maar nu gaan ze dreigen dat er kosten van evt. advocaat kosten die er bij komen.
    Wij hebben al een brief verstuurd.
    En ook naar PWN maar die zeggen dat het bij de Gemeente ligt, die moeten het in voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *