SamenBeverwijk is een lokale politieke beweging en heeft als missie het politiek-bestuurlijk systeem in Beverwijk te transformeren. Het huidige systeem staat namelijk onder druk en faalt in toenemende mate. Vastgeroeste politieke partijen houden zich vast aan een oubollige en achterhaalde manier van besturen en stemmers worden in hokjes geplaatst met termen als ‘links’ en ‘rechts’. Het is tijd voor nieuwe ideeën die beter passen bij de gemeente Beverwijk en die de kloof tussen de burgers en politiek weer dicht! Beverwijk verdient een politiek-bestuurlijk systeem waarbij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op een efficiënte manier kunnen meedenken en -beslissen, ook na de vierjaarlijkse keuze met het rode potlood! Om dit mogelijk te maken moet o.a. het volgende gebeuren:

  • Het kunstmatige verschil tussen inwoners en politici moet verdwijnen;
  • In beleidsvoorbereiding moet de stem van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden ingebouwd en benut;
  • Een besluit of beleid moet zo breedgedragen mogelijk zijn. Dus geen meerderheidsstemmen en doordrukken;
  • De gemeente Beverwijk moet haar rol veranderen van regisseren en controleren naar faciliteren en mogelijk maken.

SamenBeverwijk heeft vertrouwen in de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de gemeente Beverwijk. De Wijker is niet dom en heeft ideeën over hoe problemen kunnen worden opgelost. Daar hoef je niet hoogopgeleid voor te zijn! De wijsheid van de Wijkers (beverwijsheid) vertelt hoe het anders kan, als de politiek het maar wil horen! De inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de gemeente Beverwijk vertellen wat er nodig is om succesvolle plannen te maken, die breed gedragen worden. En politici zouden dit moeten weten, want ze zijn een van ons, toch?

SamenBeverwijk hanteert de onderstaande uitgangspunten:

  • Verschillen van inzicht zijn even waardevol als de vaardigheid dat verschil vruchtbaar te maken;
  • Wij geven de samenleving de mogelijkheid om vraagstukken zelf op te lossen;
  • SamenBeverwijk consulteert en betrekt de samenleving op verschillende manier bij de oordeels- en besluitvorming;
  • Wij geven de samenleving de mogelijkheid om zijn kennis en kunde in te brengen bij politieke oordeels- en besluitvorming;
  • SamenBeverwijk geeft de samenleving de mogelijkheid om eigenaarschap en initiatief te tonen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.