Samen Lokaal Beverwijk is een lokale politieke beweging en heeft als missie het politiek-bestuurlijk systeem in Beverwijk te transformeren. Het huidige systeem staat namelijk onder druk en faalt in toenemende mate. Vastgeroeste politieke partijen houden zich vast aan een oubollige en achterhaalde manier van besturen en stemmers worden in hokjes geplaatst met termen als ‘links’ en ‘rechts’. Het is tijd voor nieuwe ideeën die beter passen bij de gemeente Beverwijk en die de kloof tussen de burgers en politiek weer dicht! Beverwijk verdient een politiek-bestuurlijk systeem waarbij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op een efficiënte manier kunnen meedenken en -beslissen, ook na de vierjaarlijkse keuze met het rode potlood! Om dit mogelijk te maken moet o.a. het volgende gebeuren:

Samen Lokaal Beverwijk heeft vertrouwen in de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de gemeente Beverwijk. De Wijker is niet dom en heeft ideeën over hoe problemen kunnen worden opgelost. Daar hoef je niet hoogopgeleid voor te zijn! De wijsheid van de Wijkers (beverwijsheid) vertelt hoe het anders kan, als de politiek het maar wil horen! De inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de gemeente Beverwijk vertellen wat er nodig is om succesvolle plannen te maken, die breed gedragen worden. En politici zouden dit moeten weten, want ze zijn een van ons, toch?

Samen Lokaal Beverwijk hanteert de onderstaande uitgangspunten: