Omgevingsvisie / Strandhuisjes / Kerkenvisie

Donderdag 7 mei 2020 vond een raadscommissie plaats. De raadscommissie werd gehouden via het programma Microsoft Teams. Aan de hand van dit programma wordt de gemeenteraad in staat gesteld om – ondanks de coronacrisis en de maatregelen hieromtrent – te kunnen vergaderen. SamenBeverwijk vindt het fijn dat er een alternatief is en dat vergadering doorgang kunnen krijgen, maar hoopt snel weer ‘gewoon’ te kunnen vergaderen. Online een debat voeren is lastig al dan niet onmogelijk en voelt daarom niet helemaal democratische legitiem.

Tijdens de raadscommissie kwamen verschillende punten ter sprake, namelijk:

De Omgevingsvisie  
De gemeente Beverwijk werkt aan een ‘nieuwe’ Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn voor de gehele fysiek leefomgeving. Tijdens de raadscommissie van 7 mei 2020 lagen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit document voor. SamenBeverwijk staat positief tegenover de uitgangspunten en vindt het vooral belangrijk dat het gesprek met de samenleving goed wordt aangegaan. Dit zodat de Omgevingsvisie niet alleen een document wordt van de gemeente Beverwijk, maar van de gehele Beverwijkse samenleving. Daarbij vinden wij het tevens belangrijk dat de gemeenteraad goed wordt meegenomen in het proces om te komen tot een Omgevingsvisie. Dit zodat wij daadwerkelijk in staat zijn om het college van B&W bij te sturen wanneer nodig.

Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie Beverwijk. Deze notitie werd gemaakt door adviesbureau Over Morgen. Voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie wordt een ander adviesbureau geselecteerd door het college van B&W.

Strandhuisjes
Aan het einde van een raadscommissie krijgen raadsleden altijd de kans om vragen te stellen in een rondvraag. SamenBeverwijk vroeg de burgemeester hoe het staat met het plan voor de eigenaren van de strandhuisjes. De burgemeester gaf aan met een plan te komen. Gister werd duidelijk dat het plan is goed gekeurd en dat eigenaren met eigen sanitaire voorzieningen vanaf 9 mei weer gebruik mogen maken van hun strandhuisje(s). SamenBeverwijk heeft meerdere malen contact gehad met de burgemeester om de belangen van de bezitters van strandhuisjes te behartigen. Wij zijn blij met de manier waarop de burgemeester heeft gehandeld. Wij vinden het superleuk dat wij door verschillende eigenaren van strandhuisjes zijn bedankt en wensen iedereen een mooi strandseizoen toe.

Strandhuisjes in Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk.

Kerkenvisie
Tijdens de rondvraag hebben wij tevens een vraag gesteld over de subsidieregeling voor religieus erfgoed. Dit is een subsidie waarmee samen wordt gekeken naar een ‘nieuwe’ invulling van leegstaande kerkelijke monumenten. Uit de beantwoording bleek dat de aanvraag ingediend is en tevens is toegekend. SamenBeverwijk is hier zeer content mee. angezien deze aanvraag heeft plaatsgevonden op advies van SamenBeverwijk. Een mooie meevaller!

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen. Schroom niet en neem contact met ons op via onze website of via contact@samenbeverwijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *