Nieuw steunraadslid

Vandaag (19 december 2019) werd Sandra Nuesser door de burgemeester geïnstalleerd als steunraadslid van SamenBeverwijk. Tijdens dit moment legde Sandra de zogenoemde belofte af (zie foto). De belofte bestaat uit de volgende tekst:

Burgemeester: “Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen”. Sandra: “Dat verklaar en beloof ik!”.

Sandra Nuesser legt de belofte af.

Nu Sandra is geïnstalleerd als steunraadslid mag zij, namens SamenBeverwijk, zitting nemen tijdens commissies. Voor meer informatie over Sandra klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *