Laagfrequent geluid

Door: Sandra Nuesser

Het ministerie en Tennet blijven volhouden dat geluidoverlast wel mee zal vallen en waarschijnlijk niet hoorbaar zal zijn, na de bovenwettelijke maatregelen die zij gaan treffen om het geluid afkomstig van het toekomstige transformatorstation te verminderen. Nog steeds wordt er een beetje lacherig over laagfrequent geluid (hierna: lfg) gedaan en zeggen zij dat het waarschijnlijk weg zal vallen in het omgevingsgeluid dus dat het er gewoonweg niet is. Lfg is alleen een ander soort geluid dan gewone dB’s. Waar gewoon geluid een soldaat is die om zich heen schiet is lfg een sluipmoordenaar die met scherp schiet, met precisie en bijna 100% nauwkeurigheid. Zelfs mensen die het niet horen kunnen ernstig ziek worden van deze geluidstrillingen. Dus dat Tennet zegt dat het wegvalt in het omgevingsgeluid en het nauwelijks hoorbaar zal zijn valt ernstig te betwijfelen.

Wel frappant is dat het Ministerie en Tennet in het verweer bij de Raad van Staten toe geven dat er nu al lfg geluid is van de bestaande industrie en dat daar nog een schepje bovenop komt door het transformatorstation. Modellering van de geluidzone, foutieve bodemstructuren invoeren en afronding naar beneden, ja zo kunnen wij ook zo’n grote lawaaimaker passend maken in de geluidzone. Het is mensen werk, handmatige invoer, aanpasbaar zoals de partij die het invoert wil, wij zetten onze vraagtekens bij de juistheid van de berekeningen.

Tevens zeggen het Ministerie en Tennet dat je wel een nulmeting kan doen maar dat het moeilijk aantoonbaar is waar het lfg geluid vandaan komt als het station in bedrijf is en het lfg of het aantal gehinderden toeneemt. Echter weet de geluid expert van de ODNZKG (Omgevingsdienst) exact de bron van geluidhinder te traceren als hier sprake van is. Dit is meerdere malen in het verleden bewezen bijvoorbeeld in 2012 toen Westelijk Beverwijk last had van een bromtoon/lfg. De zone beheerder spoorde de bron op, een verouderde trafo van Tata steel, en het probleem werd verholpen.

Op dit moment ondervinden veel mensen nu ook weer hinder van een bromtoon, deze bron is ook opgespoord en dit jaar worden bij Tata de dempers van de primaire afzuiging in drie fasen vervangen zodat de bromtoon zal verdwijnen. Het is dus in tegenstelling tot wat het ministerie beweerd wel mogelijk om de bron van lfg te vinden.

Het ministerie en Tennet erkennen dat er mensen hinder gaan ondervinden van lfg. Echter vinden zij de berekende aantallen aanvaardbaar, een soort van “collateral damage” van het groter goed. Tijdens het inspreken bij de raad in 2019 vroeg ik waarom de transformators en spoelen niet inpandig worden gemaakt zodat je met antigeluid het lfg, de bromtoon (wat in wezen trillingen zijn) neutraliseert. Dit was volgens Tennet onmogelijk. Echter heeft Tennet zijn materiaal groots ingekocht om kosten te besparen en is het niet mogelijk om ze inpandig te maken omdat ze luchtgekoeld zijn. Met alle miljoenen die bespaard zijn door deze locatie te kiezen vinden wij dat Tennet moet investeren in de Best Beschikbare Technieken, wat zij nu niet hebben gedaan. SamenBeverwijk wil dan ook de garantie dat als het transformatorstation, na uitspraak van de RvS doorgaat op deze locatie, de omwonenden absoluut geen last krijgen van tonaal geluid, lfg of een bromtoon. Dit omdat het met de huidige technieken niet hoeft.

Alex van Luijn en Sandra Nuesser tijdens de raadscommissie waarbij een presentatie werd gehouden door Tennet over het beoogde transformatorstation.

De gemeente heeft ten tijde van het regio advies gevraagd om de regio te compenseren voor de negatieve effecten die dit project met zich mee brengt. Omdat deze regio voornamelijk de negatieve effecten draagt en de positieve effecten landelijk zijn. De enige compensatie die de gemeente tot nu toe “gekregen” heeft is een groenplan voor aanplant van nieuwe bomen voor de 9ha die gekapt is voor het transformatorstation. Echter wordt dit nieuwe bos buiten onze regio geplant omdat er binnen de gemeente geen plaats is voor een bos, zie ons eerdere artikel. Laat de regio dan gecompenseerd worden door het lfg afkomstig van de transformatoren en spoelen te reduceren tot 0 door de miljoenen die gespaard zijn te investeren de best beschikbare technieken.

De locatie waar het transformatorstation moet komen.

Wij loven de mensen van de Dorpsraad, Ban de Brom, Stichting Milieuherstel, Wijkgroep Westertuinen en de Bewonerscommissie Creutzberglaan dat zij zich als pitbulls vast hebben gebeten in dit project. Op vrijwillige basis duizenden pagina’s en talloze dossiers hebben doorgeworsteld elke keer opnieuw, uren en uren vrije tijd hebben zij daarin gestopt. Elke keer gebruikmakend van hun inspreekrecht tijdens de raadscommissies. SamenBeverwijk neemt het dan ook als serieuze taak alert te blijven en druk te blijven uitoefenen op het Ministerie en Tennet voor een gezonde leefomgeving.

4 reacties op “Laagfrequent geluid”

 1. Goedemorgen,

  Ik hoor heel erg LFG en het gaat niet meer weg.
  Omgeving plantage. Weet iemand hoe en waar ik hier een melding over kan maken om te kijken of meer mensen hier last van hebben en of het opgespoord kan worden. Er valt moeilijk mee te leven.

  Met vriendelijke groet,

  LF

  1. Hey Lizzy,

   Dank voor je reactie. Wij nemen je vraag mee en zetten je vraag ook even door naar Sandra. Zij houdt zich binnen SamenBeverwijk bezig met LFG binnen Beverwijk. We komen bij je terug.

   Groet,

   Ali

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *