Groencompensatie Tennet. Waar een wil is komt een bos!

Vandaag (07-02-2020) kopt het NHD ‘Nieuw bos Tennet in de Noordkop’. Dit was precies waar SamenBeverwijk bang voor was. Het gekapte bos dat op de plek van het toekomstige transformatorstation van Tennet stond wordt slechts voor een vijfde deel in onze eigen gemeente gecompenseerd. De rest komt in de Noordkop (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel), Castricum of Heemskerk te staan. Dit bleek tijdens de informatiesessie van de Beverwijkse gemeenteraad donderdagavond. Namens SamenBeverwijk waren Alex van Luijn en Sandra Nuesser hierbij aanwezig. De netbeheerder kapte 9,6 hectare bos op het van Tata Steel aangekochte perceel langs de Zeestraat. Dit nadat er eerder al 5 hectare bos werd gekapt. Tennet hield de raadsleden voor dat er in Beverwijk slechts 2 hectare terrein beschikbaar is om bos te herplanten. “Het gaat om de verdichting van de groenstrook aan de Zeestraat, tiny forests op bedrijfsterreinen en groen dat we laten plaatsen langs de Binnenduinrandweg” (bron: NHD).

Alex van Luijn & Sandra Nuesser tijdens de raadsbijeenkomst. Sandra zet zich niet alleen in voor het versterken van de groencompensatie! Een belangrijk thema waar zij zich hard voor maakt is het laagfrequente geluid dat transformatoren opwekken!

Vragen

Eerder stelde SamenBeverwijk al vragen aan het college van B&W over de bomenkap door Tennet. Wij waren namelijk bang dat een groot gedeelte van de compensatie zou gaan plaatsvinden buiten onze gemeenten. Nu blijkt die angst niet voor niets te zijn geweest. Zoals eerder aangegeven wordt slechts een vijfde deel gecompenseerd binnen de gemeente Beverwijk. Eerder gaf SamenBeverwijk tijdens een gemeenteraadsbijeenkomst het volgende aan: “Wij vinden het niet meer dan logisch dat het gekapte bos voor een groot deel wordt gecompenseerd binnen de gemeente Beverwijk. Het is niet de bedoeling dat er hier wordt gekapt, en er wordt gecompenseerd in Lutjebroek”. Nu blijkt dat een groot gedeelte wordt gecompenseerd In de Noordkop, lagen we er geografisch gezien dus niet ver vandaan!

Naast vragen heeft SamenBeverwijk eerder ook een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om kleine bossen te planten binnen de gemeente Beverwijk. Deze motie werd wel aangenomen, maar kon helaas niet uitgevoerd worden. Wel beloofde het college van B&W om Tennet aan te sporen kleine bossen te realiseren. Onze motie is dus gelukkig niet voor niets geweest.

Teleurgesteld   

SamenBeverwijk is teleurgesteld over het feit dat er zo weinig wordt gecompenseerd binnen de gemeente Beverwijk. Niet de helft van de bomen, niet een kwart van de bomen. Nee! Een vijfde van de 9,6 hectare gekapte bomen. Wij zijn van mening dat de gemeente Beverwijk hier geen genoegen mee mag nemen. Met de plaatsing van het transformatorstation wordt al veel van de gemeente gevraagd! Denk bijvoorbeeld aan laagfrequent geluid dat transformatorstations produceren. Naja, eigenlijk wordt er niets gevraagd, er wordt gewoon gedaan. Alles is al in kannen en kruiken! Een flinke groencompensatie is daarom niet meer dan normaal en nodig! Beverwijk heeft al genoeg groen verloren. Bomen met prachtige kronen! Het is tijd dat wordt ingezet op meer groen binnen de gemeente Beverwijk, en daar mag Tennet een flinke steen aan bijdragen! Dit past ook prima in de ambities die wij als gemeente onderschrijven met het tekenen van het zogenoemde ‘schone lucht akkoord’.

Een groener Beverwijk

SamenBeverwijk zet zich in voor een groener Beverwijk. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat Beverwijk een van de minst groene gemeenten van Nederland is binnen de bebouwde kom. Er is dus veel werk aan de winkel betreffende dit onderwerp, en daar mag Tennet best een steen aan bijdragen middels een forse groencompensatie binnen de gemeente Beverwijk. Bomen en groen geven onze stad niet alleen een mooie uitstraling. Bomen produceren zuurstof en nemen CO2 op. Grote bomen filteren veel fijnstof uit de lucht, zeker bij drukke doorgaande wegen is dat erg belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners (zie o.a. onderstaande filmpje).

SamenBeverwijk blijft zich inzetten voor een groener Beverwijk. Daar is het stimuleren van Tennet voor meer groencompensatie binnen de gemeente Beverwijk een onderdeel van. Samen maken we de gemeente Beverwijk leefbaarder!

Waar een wil is komt een bos!

4 reacties op “Groencompensatie Tennet. Waar een wil is komt een bos!”

  1. Wat ik mij afvraag: WIE heeft dit allemaal beslist en WAAROM?
    Dan kunnen we de “dader(s)” of betreffende lobbyisten hierover om uitleg vragen en hun beweegredenen toetsen .

  2. Pingback: De lokale politieke partij van Beverwijk - SamenBeverwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *