Acties voor meer Groen

Lokale beweging SamenBeverwijk zet zich graag in voor o.a. een groener Beverwijk. De afgelopen periode zijn wij weer druk bezig geweest met deze missie.

Groencompensatie TenneT

Eerder hebben wij een open brief verzonden naar TenneT en vragen gesteld over groencompensatie. Vervolgens aan de telefoon gehangen met TenneT en op 16 juni 2020 ontvingen wij een reactie op onze vragen aan de gemeente Beverwijk. Daarbij is aangegeven dat de gemeente momenteel samen met een landschapsarchitect van TenneT werkt aan een inpassingsopgave. Ook is aangegeven dat de gemeente Beverwijk in gesprek is met TenneT en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor extra vergroeningsmaatregelen. Een als kansrijk beoordeeld maatregel is de realisatie van ecologische bosjes, ofwel Tiny Forests. In 2018 diende SamenBeverwijk een motie in voor de realisatie van dit soort bosjes. Wij zijn blij dat daar nu op deze manier duiding aan wordt gegeven.

Maar helemaal gerust zijn wij nog niet, zoals wij eerder al aan hebben aangegeven. Bomen gekapt in de Wijk = bomen gepland in de Wijk. Beverwijk dient ook in fysieke zin een groene ‘voorbeeld’ gemeente te zijn wanneer het de naam ‘groen stekker van Nederland’ wenst te dragen. Beverwijk en TenneT dienen daarom actief en creatief in te zetten op groencompensatie binnen de gemeente Beverwijk, en de samenleving niet alleen te confronteren met lasten en het verder onder druk zetten van de leefbaarheid.

Doorfietsroute

De gemeente Beverwijk werkt momenteel aan de uitvoering van de doorfietsroute. Daarbij is ons aangegeven dat er meer groen zal bijkomen.

Onlangs werd een online informatieavond gehouden waar onze Cor Bart bij aanwezig was. De avond stond in het teken van de aanpassingen die moeten worden gedaan aan de Westerhoutweg. Het aantal aanwezigen was relatief laag, welgeteld 7 mensen.

Na de bijeenkomst besloten Cor en Alex op pad te gaan en zelf metingen te verrichten, zoals zichtbaar op de onderstaande foto.

Cor Bart & Alex van Luijn op pad om metingen te verrichten.

Uit de metingen van Cor en Alex blijkt dat er een mooie groene heg van 120cm hoog en 100cm breed verdwijnt over een lengte van 60 meter. Daarnaast verdwijnt een strook gras in het kader van verbreding.

Op basis van onze metingen vragen wij ons ook af hoe de stoep ingericht gaat worden. Om een stoep te kunnen realiseren staat namelijk een Beverwijkse Woudreus in de weg. Zal deze gekapt moeten worden?

Conclusie van de metingen? Wij vragen ons sterk af of er daadwerkelijk meer groen zal bijkomen. Wij constateren op dit moment namelijk een flink verlies aan groen. Over onze constatering zullen wij vragen stellen aan de gemeente Beverwijk en het college.

Als actieve lokale partij gaat SamenBeverwijk de ontwikkelingen omtrent de doorfietsroute en de groencompensatie van TenneT op de voet volgen. Dit zodat de gemeente Beverwijk en TenneT gestimuleerd worden daadwerkelijk groen te realiseren. Wij houden u op de hoogte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *