• SamenBeverwijk is trots op de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze geschiedenis levend wordt gehouden en er goed wordt gezorgd voor ons cultureel erfgoed. SamenBeverwijk streeft naar een toekomstbestendig beleid waarbij wordt geïnvesteerd met een visie. De focus moet hierbij minder liggen op eenmalige evenementen en meer op investeringen met een blijvend effect. Onderdeel hiervan is o.a. het benoemen van de Breestraat tot beschermd stadsgebied. Daarnaast streven wij naar periodieke controles betreffende het onderhoud van onze monumenten.
 • Betreffende cultureel erfgoed is SamenBeverwijk van mening dat er nog meer aandacht moet komen voor herbestemming van gebouwen in plaats van sloop en nieuwbouw. Bij nieuwe ontwikkelingen moet dus rekening worden gehouden met bestaand erfgoed.
 • SamenBeverwijk is van mening dat kunst en cultuur toegankelijk moet zijn voor alle inwoners van de gemeente Beverwijk. De bibliotheek heeft hierbij een belangrijke functie en moet zich
  verder ontwikkelen tot cultureel kenniscentrum. Om dit te kunnen bewerkstelligen is vergaande samenwerking en integratie met onderwijsinstellingen (Nova College, middelbare scholen en
  basisscholen) en cultuurinstellingen noodzakelijk. Goede toegankelijkheid tot kennis, kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van onze inwoners en moet daarom gratis zijn wanneer
  mogelijk.
 • Betreffende het broedplaatsenbeleid streeft SamenBeverwijk naar de opening van een permanente laagdrempelige broedplaats in het centrum van Beverwijk. Met een permanente broedplaats voor creatievelingen en startende ondernemers kan de aantrekkingskracht tot het centrum worden vergroot en ondernemerschap en creativiteit worden gestimuleerd. Naast creatievelingen en startende ondernemers moet de broedplaats een plek zijn waar iedere Beverwijker terecht kan en zichzelf kan ontplooien, jong en oud! Deze ontwikkeling is natuurlijk alleen uitvoerbaar zodra hier financiële ruimte voor is.
 • Bij het inrichten van de gemeente en de openbare ruimte wil SamenBeverwijk meer ruimte creëren voor (functionele) kunst en cultuur. Dit willen wij onder andere bewerkstelligen door
  kunst en cultuur weer te verbinden met ruimtelijke ontwikkelingen en kunstenaars en ontwerpers te betrekken bij bepaalde ruimtelijke vraagstukken. Meer (functionele) kunst en cultuur in de openbare ruimte draagt onder andere bij aan de beleefbaarheid van
  cultuurhistorie, de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor zowel inwoners als bezoekers en het imago van onze gemeente.
 • De Wijkertoren kan omschreven worden als het symbool van Beverwijk. SamenBeverwijk wil het bestaan van dit prachtige erfgoed behouden voor de (toekomstige) inwoners van de gemeente Beverwijk. Dit willen wij bewerkstelligen door het Huis ofwel het Schip van de Wijkertoren te kopen en te onderhouden middels subsidie. Dit is mogelijk middels een subsidie van het rijk die wordt verschaft bij meer dan 50% cultureel gebruik. Op dit moment wordt de Wijkertoren voor bijna 100% cultureel gebruikt onder leiding van Bert Kisjes en voldoen wij dus aan deze voorwaarde.